ராஜஸ்தானில் பெண்களின் காவலர் தேர்வில் நடக்கும் அநியாயம்!!!

” கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா போலீஸ் ஆகலாம் ” ராஜஸ்தானில் பெண்களின் காவலர் தேர்வில் நடக்கும் அநியாயம் புது சர்ச்சை கிளப்புகிறது.

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com