உலகில் மிக விலை குறைந்த கார் ? எவ்வளவு தெரியுமா ? வெறும் 60000 தான்

உலகில் மிக விலை குறைந்த கார் ? எவ்வளவு தெரியுமா ? வெறும் 60000 தான் காரின் அழகை பாருங்கள். உடனே வாங்குங்கள். பிடிச்சா ஷேர் செய்யுங்கள்.

#நல்லதை பகிரலாமே

3 Comments

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com